Изкупуване на коли за скрап

Много пъти, хората поради неосведоменост или друга причина избягват да пристъпват към действия от по-задълбочен характер. Така например за изкупуване на коли за скрап много пъти хората оставят с години старата таратайка да лови място в гаража или на паркинга, а това не е най-удачен вариант нито за собственика, нито за съседите в квартала, нито за околната среда.

В мисълта, че работата около отписване на автомобила и предаването му за скрап отнема време, повечето хора отлагат процедурата. Това обаче не е съвсем вярно. Цялата процедура се свежда до нищо и никакви тридесетина минути, в които се изисква вниманието на собственика.

След отписване на не движещия се автомобил от КАТ, около предаването, работата е свързана с откриване на местата за скрап. Там биват изкупувани, както части от повредени автомобили, така и цели такива. Предаване на автомобил за скрап може да стане, както преди, така и след самото отписване. В някои от пунктовете поемат работата около предоставяне на удостоверение за извършено отписване.
Продължете да четете Изкупуване на коли за скрап

Цени на метали за скрап

Цените за скрап варират в различен диапазон в зависимост от вида на метала и множество други предпоставки.

Черният метал предаван за скрап е сред най-предаваните по пунктове, складове и площадки за скрап. Много пъти се оказва, че хората предаващи метали за скрап нямат и най-малка представа за цените на метала.

Черния метал се определя според множество фактори, които могат да се видят и в на много места по изкупните пунктове. От качество и дебелина на метали най-силно се повлиява цената. Тези критерии са определящи и основни в случая. Не са малко и фирмите, които се водят по конкуренция на пазара за скрап, а на база него може да се търси най-изгодното място, където цената за метали ще е най-висока.

Всеки, които притежава ненужни метални части, повреден автомобил, електроуреди и други вещи съдържащи метали, може лесно, бързо и срещу заплащане да се отърве от тях.
Продължете да четете Цени на метали за скрап

Когато предаваме автомобили за скрап

Предаването на един автомобил за скрап може да се превърне не само в доходоносно начинание за вас, но и да запази природата чиста. Всички знаем, че именно промишлените отпадъци са един от основните фактори за замърсяването на околната среда в световен мащаб. С ускоряването на развитието на автомобилостроенето и нуждата от все повече автомобили светът се изправя пред нови проблеми и предизвикателства. Автомобилите са основен замърсител за индустриално развитите райони на света. Ето защо рециклирането им може да спести много средства и да съхрани природата чиста.

Когато предаваме автомобилите за скрап трябва да имаме предвид именно тези два основни факта – опазването на природата и финансовия стимул от подобно действие. Рециклирането на автомобили се превръща в доста доходоносен бизнес, но към него трябва да се подхожда внимателно. Има доста недобросъвестни търговци, които в името на крайната цел са готови да приемат, както крадени, така и автомобили с недотам ясен произход за скрап. Ето защо повечето бази за рециклиране изискват от автомобилистите да удостоверят собствеността си върху предаваните автомобили.
Продължете да четете Когато предаваме автомобили за скрап

Политика на САЩ за опазване на околната среда

Както на всички е известно световна движеща сила на всички пазари е САЩ и базирайки се на това твърдение до голяма степен в определяне цените на цветните метали за скрап, можем да извадим извода как вървят те и у нас.

САЩ изкупува, преработва и изнася една огромна част от всички метали по света. В тази страна десетки хиляди учени и специалисти измислят и анализират все по-нови начини за подобряване, качеството на новополучени ресурси и за реализираните на преработките от тях. Породено от факрта, че САЩ се нарежда и сред страните най-опасни замърсители на въздуха в резултат от преработване и рециклиране на метали, можем да твърдим, че политиците там отдавна са се насочили към реформи в тази област. За разлика от повечето страни по света, Съединени Американски Щати може да се похвали със стабилна и непоклатима политика, тежки законови мерки и множество санкции за нарушителите. За страна като САЩ е от изключително значение всички сфери на производство да бъдат подложени на обстоен мониторинг и при настъпили отклонения в обичайния ход на развитие да се отстранят бързо настъпващите промени.

Съединени Американски Щати винаги са се грижели за здравето и равноправието на гражданите. Това се обяснява и от управляващи, които не допуснат жителите да страдат по някакъв начин или да са недоволни от каквото и да било. Всички останали страни могат да вземат за пример нейните мерки, по хода на развитие на събитията, та дори това да засяга рециклирането на цветни метали и скрап индустрията като цяло.
Продължете да четете Политика на САЩ за опазване на околната среда

Портал за материали свързани с предаването на коли за скрап.